Planlagt bebyggelse

4 stk eneboliger. 2 stk av modell Arnestad og 2 stk spesialtilpassede modeller.

Status

Eiendommen er godkjent delt. Søknad om tillatelse til å oppføre eneboligene vil utformes og sendes inn så fort kart og matrikkel er oppdatert i henhold til godkjent delesøknad.

Oppstart byggearbeider

Når søknad om bebyggelse er godkjent.

Ved spørsmål om prosjektet og salg av enhetene. Ta kontakt med Andreas Wilson på tlf. 92 20 85 53.

Dronebilde 1
Dronebilde 2

fasade Arnestad

eksempel på plan 1 etasje Arnestad

Eksempel på plan 2 Arnestad