Planlagt bebyggelse

2 eneboliger av type Hellesund

Status

Ferdigstilt og solgt

Oppstart byggearbeider

ferdig

For spørsmål vedrørende denne husmodellen eller lignende prosjekter. Ta kontakt med en av våre avdelinger

eksempel på planløsning 1 etasje
Eksempel på planløsning 2 etasje