Planlagt bebyggelse

4 stk eneboliger. 2 stk av modell Arnestad og 2 stk spesialtilpassede modeller.

Status

Mur- og grunnarbeider er ferdig og våre arbeider er godt i gang. Boligene ferdigstilles fjerde kvartal 2019.

Oppstart byggearbeider

Oppstart februar 2019

Ved spørsmål om prosjektet og salg av enhetene. Ta kontakt med Andreas Wilson på tlf. 92 20 85 53. Se også annonse på Finn.no: https://www.finn.no/realestate/homes/ad.html?finnkode=138351719

Dronebilde 1
Dronebilde 2

fasade Arnestad

eksempel på plan 1 etasje Arnestad

Eksempel på plan 2 Arnestad