Planlagt bebyggelse

4 stk eneboliger. 2 stk av modell Arnestad og 2 stk spesialtilpassede modeller.

Status

Grunn- og murarbeider nærmer seg ferdig. I løpet av få uker starter vi med våre arbeider.

Oppstart byggearbeider

Oppstart februar 2019

Ved spørsmål om prosjektet og salg av enhetene. Ta kontakt med Andreas Wilson på tlf. 92 20 85 53.

Dronebilde 1
Dronebilde 2

fasade Arnestad

eksempel på plan 1 etasje Arnestad

Eksempel på plan 2 Arnestad