Administrasjon/hovedkontor
37 00 21 00
post@lillesandhus.no

Lillesandhus Agder
Opplandsveien 20
4877 Grimstad

37 00 21 00
post@lillesandhus.no

Opererer i Aust-Agder og Vest-Agder.

Ansatte

Thomas Wilson

Eier og daglig leder

37 00 21 00

91 80 69 50
thomas@wilsoneiendom.no

Thomas har ansvar for all kommersiell drift, salg, tomteutvikling, prosjektering og samarbeidsavtaler. Utdannet byggingeniør. Jobbet i og med LillesandHus siden 1998. Daglig leder i LillesandHus Agder og Wilson Eiendom.

Torgeir Thorsen

Byggeleder/tømrer

90 79 16 00

tt@lillesandhus.no

Torgeir har jobbet mange år i LillesandHus AS. Ansvarlig for gjennomføring av prosjektene og har kontakten med kundene/tiltakshaver i byggeperioden.

Ståle Simonsen

Boligkonsulent

90 93 79 08

ss@lillesandhus.no

Ståle har ansvar for salg av boliger i Agder. Han er utdannet tømrer og byggingeniør og har over 15-års erfaring som boligkonsulent.

LillesandHus Tønsberg
Smidsrødveien 107
3120 Nøtterøy

33 31 86 10
tonsberg@lillesandhus.no

Opererer i Vestfold.

Ansatte

Ronald Bodin 

Byggmester og daglig leder/eier

906 00 990

rb@lillesandhus.no

Ronald har bred faglig erfaring på byggteknikk og konstruksjon. Er ansvarlig for tomteutvikling og samarbeidsavtaler.

Tom Morten Nilsen

Salgssjef

333 14 591

452 80 687

tonsberg@lillesandhus.no

Tom er tidligere snekker, med ansvar for salg, vurdering av tomter og kundeoppfølging i LillesandHus siden 1994. Han har også ansvar for søknadsprosessen og kontakt med kommuner i byggesaker.

Sindre Bryn Bjørke

Bygge- og prosjektleder

959 26 471

sbb@lillesandhus.no

Sindre er tømrer med 18 års praktisk erfaring, nå administrativt ansvar for hvert bygg samt  oppfølging på byggeplass.

Wilson Eiendom AS
Osloveien 191
1449 Drøbak

40 00 58 97
post@wilsoneiendom.no

Opererer i Follo, Røyken og Hurum.

Ansatte

Thomas Wilson

Eier og daglig leder

37 00 21 00

91 80 69 50
thomas@wilsoneiendom.no

Thomas har ansvar for all kommersiell drift, salg, tomteutvikling, prosjektering og samarbeidsavtaler. Utdannet byggingeniør. Jobbet i og med LillesandHus siden 1998. Daglig leder i LillesandHus Agder og Wilson Eiendom.

Andreas Wilson

Eiendomskonsulent

922 08 553

andreas@wilsoneiendom.no

Andreas har ansvar for akkvisisjon, utvikling av eiendom og fremdrift frem til igangsettingstillatelse. 
Bakgrunn som eiendomsmegler i Follo og har god lokalkunnskap.

Mia Thorsen

Salgssekretær

994 34 432

mia@wilsoneiendom.no

Mia har en finger med i det meste og bistår administrativt der det er behov.

Mathias Wilson

Byggeleder

975 86 200

mathias@wilsoneiendom.no

Mathias er tømrer med 18 års erfaring, flesteparten i LillesandHus. Ansvar for byggeplass og administrativt ved gjennomføring av alle våre prosjekter i Follo.