Vil du bli en av oss? Et LillesandHus er håndverksbygget og gjerne skreddersydd. Står du som oss for kvalitet i alle ledd så er du klart en vi vil ha med på laget.

Vi søker kontinuerlig dyktige fagfolk, som kan sitt håndverk, som leverer til avtalt tid og som stolt fører videre det beste i norsk byggeskikk.

Vårt samarbeid bør tuftes på gjensidig tillit og tett samarbeid. Våre kunder skal rett og slett være trygge på at alle involverte gjør en best mulig jobb.