Ordliste

Ordliste

Når du bygger hus, vil du møte mange ord og uttrykk du kanskje ikke kjenner fra før. Her er en liten ordliste, som hjelper deg å skjønne hva snekkeren og andre håndverkere prater om. Byggherre? Det er du!

BALUSTER

Søyle i rekkverk

BINDINGSVERK

Husets «skjelett»

BJELKELAG

Skiller etasjene

BRETTSKURING

Pusset mur uten skjøter

BÆREVEGG

Innvendig vegg med styrke som yttervegg

DRENERING

Senker grunnvann / fjerner overflatevann

FASADE

Boligens utvendige sider

FJÆR

Tynn del på bord/panel for sammenføying med not

FOTOCELLE

Ofte brukt ved automatisk tenning av utelys

FØLER

Ofte brukt ved varmekabler til termostat

GERIKTER

Dør og vinduslister innvendig

HIMLING

Tak

LETTVEGG

Innvendig delevegg uten bæreevne

LILLESANDHUS

Boliger for de kvalitetsbevisste

LODDESTOKK

Vater

MURLIV

Yttermålene på murverk

KUBBING

Spikerslag

MEGLER

Start/endestolpe i trapp

NOT

Fure/renne i bord/panel for sammenføying med fjær

PETRING

Kløyvd murstein/blokk på langs

REGULERINGSPLAN

Detaljplan for utnyttelse av et område

REPOS

Hviletrinn/avsats i trapp

STØPT KRONE

Avretting av toppen på en grunnmur

TAKSTOL

Prefabrikert bæring, takets ”skjelett”