Zeiner Bolig AS

Zeiner Bolig AS

Zeiner Bolig er en solid aktør innen boligutvikling på Østlandet. Vi bygger boliger for de fleste behov, alt fra praktiske og trygge hjem for småbarnsfamilier, til eksklusive leiligheter på bryggekanten. Med hovedvekt i Vestfold og Tønsberg, har vi i dag ca. 400 boliger under utvikling. Vi bygger boliger av høy kvalitet, tuftet på tradisjoner og kunnskap fra 110 år i byggevarebransjen.

 

Les mer på Zeiner Bolig – Boliger for den kvalitetsbevisste

Zeiner Bolig AS
Kontakt

Ansatte

Ronald

Ronald Bodin
Daglig leder Zeiner Bolig Håndverk AS|Byggmester

Ronald har bred faglig erfaring på byggteknikk og konstruksjon. Er ansvarlig for tomteutvikling og samarbeidsavtaler.